Helena Tenji

O meni

Studijski program

Internet i elektronsko poslovanje

Godina završetka

2014

Naslov završnog rada

Razvoj i implementacija web baziranog fotoblog sistema

Poslodavac

Posao

Saradnik u nastavi