Peter Šarčević

O meni

Studijski program

Elektrotehnika sa telekomunikacijma

Godina završetka

2010

Naslov završnog rada

Realizacija funkcija u Matlab-u za računanje koeficijenta za 4BQ, 12BQ i DRC module TAS53103 audio procesora

Poslodavac

Posao

Saradnik u nastavi