Robert Šanta

O meni

Studijski program

MAŠINSKI ODSEK AUTOMATIKA

Godina završetka

2000

Naslov završnog rada

Određivanje geometrijskih karakteristika za složenu površinu sa računarom

Poslodavac

Posao

Profesor