Ognjen Grozdanović

O meni

Studijski program

Elektrotehnika - Elektronika

Godina završetka

2019

Naslov završnog rada

Model pogona asinhronog motora napajanog sa mekim pokretačem

Poslodavac

Posao

Laborant

Reč studenta

Kao učeniku srednje ekonomske škole i nekom ko se do upisa na VTŠ bavio profesionalnim sportom, upis u ovu visokoškolsku ustanovu je za mene predstavljao jedan novi svet nauke, prakse, stvaranja novih prijateljstava i rad sa odličnim profesorskim kadrom. Danas, nakon studiranja smatram da sam stekao kako teoretsko tako i praktično, primenljivo znanje u svojoj struci inženjera elektrotehnike i računarstva, smer elektronika što se i dokazalo u nekoliko firmi u kojima sam obavljao praktične radove.