Igor Fürstner

O meni

Studijski program

MAŠINSKI ODSEK AUTOMATIKA

Godina završetka

1994

Naslov završnog rada

Završni rad Projektovanje poluautomata za poprečno zavarivanje termozavarivih kesa

Poslodavac

Posao

Profesor