Alex Borsits

O meni

Studijski program

Informatika - Internet i elektronsko poslovanje

Godina završetka

2020

Naslov završnog rada

UPOREĐIVANJE RAZVOJA 2D IGRE U BESPLATNOJ I KOMERCIJALNOJ APLIKACIJI

Poslodavac

Manufaktura

Posao

Web Developer & UI/UX Designer