Antuš Balažević

O meni

Studijski program

Termotehnika sa ekologijom

Godina završetka

2013

Naslov završnog rada

Projekat klizne kapije

Poslodavac

atb Sever

Posao

Konstruktor