Jelena Zec

O meni

Studijski program

Informatika - Tehnička informatika

Godina završetka

2020

Naslov završnog rada

STILOVI DONOŠENJA ODLUKA U POSLOVNOJ ORGANIZACIJI

Poslodavac

JKP "Parking"

Posao

Informatičar

Reč studenta

Za mene je VTŠ zaista divno iskustvo, a znanje koje sam stekla mi umnogome pomaže u savladavanju poslovnih izazova sa kojima se susrećem.