Nina Vukosavljev

O meni

Studijski program

Mehatronika

Godina završetka

2017

Naslov završnog rada

Formula 1 - prototip blatobrana

Poslodavac

Radoman

Posao

Razvoj proizvoda