Bojan Vojnić Tunić

O meni

Studijski program

Internet i elektronsko poslovanje

Godina završetka

2013

Naslov završnog rada

Korišćenje QR koda u marketingu

Poslodavac

Venera Bike doo

Posao

Sef sektora nabavke