David Vojnić Hajduk

O meni

Studijski program

Informatika - Tehnička informatika

Godina završetka

2017

Naslov završnog rada

IZRADA POMOĆNOG SOFTVERA ZA TABLETOP RPG IGRE

Poslodavac

Manufaktura

Posao

Programer