Attila Virág

O meni

Studijski program

Informatika - Tehnička informatika

Godina završetka

2019

Naslov završnog rada

DALJINSKI NADZOR AKVARIJUMA POMOĆU MOBILNE APLIKACIJE

Poslodavac

Posao

Serviser