Dávid Varga

O meni

Studijski program

Tehnički komunikacioni menadžment

Godina završetka

2020

Naslov završnog rada

AUTOMATSKO TESTIRANJE WEB SERVISA I MOBILNIH APLIKACIJA

Poslodavac

Posao

Test inženjer