Žombor Ujvari

O meni

Studijski program

Elektro odsek - smer Automatika

Godina završetka

2008

Poslodavac

Posao

IT podrška i referent za obračun plata