Tamás Tóth

O meni

Studijski program

Elektronika sa telekomunikacijama

Godina završetka

2014

Naslov završnog rada

UPRAVLJANJE SISTEMOM ZA NAVODNJAVANJE POMOĆU MODULA \"MINI-M4 FOR STM32\"

Poslodavac

Comtech

Posao

Regional sales manager