Daniel Tot

O meni

Studijski program

Tehnički komunikacioni menadžment

Godina završetka

2019

Naslov završnog rada

Razvoj preduzetništva u Vojvodini, analizom ekonomskih i socijalnih faktora

Poslodavac

Posao

Administrativni sekretar