Brigita Toldi

O meni

Studijski program

Elektronika sa telekomunikacijama

Godina završetka

2011

Naslov završnog rada

Vežbe iz obrade slike I. - MATLAB

Poslodavac

Ulyssys Kft.

Posao

IT business analyst