Rihard Takač

O meni

Studijski program

Mehatronika

Godina završetka

2019

Naslov završnog rada

Slaganje stranice Rubikove kocke step motorima i Arduinom

Poslodavac

Elektroremont

Posao

Medjufazni mašinski kontrolor