Attila Szenci

O meni

Studijski program

Informatika - Tehnička informatika

Godina završetka

2017

Naslov završnog rada

Realizacija oblak baziranog sistema za kontrolu pristupa i rukovanje članarine

Poslodavac

DotLab d.o.o

Posao

Razvojni Inženjer