Gábor Sóti

O meni

Studijski program

Razvoj proizvoda sa mehatronikom

Godina završetka

2011

Naslov završnog rada

Projektovanje alata za zupčanik.

Poslodavac

Eko-term d.o.o.

Posao

Referent nabavke rezervnih delova