Devid Šoljmoši

O meni

Studijski program

Internet i elektronsko poslovanje

Godina završetka

2011

Naslov završnog rada

Izrada web strane za dinamičku lokalizaciju mesta

Poslodavac

IPMS Consulting

Posao

Glavni programer