Andrej Slomović

O meni

Studijski program

Elektro odsek - smer Automatika

Godina završetka

2003

Naslov završnog rada

SISTEM ZA ODREĐIVANJE REDOSLEDA PRIJEMA STRANAKA - MODUL ZA INFORMISANJE SLUŽBENIKA

Poslodavac

Posao

Rukovodilac OJ Automatika