David Siđi

O meni

Studijski program

Internet i elektronsko poslovanje

Godina završetka

2015

Naslov završnog rada

Izrada informacionog sistema za potrebe INFO-CAMP-a

Poslodavac

Pannon RTV

Posao

Video montažer