Amanda Sekrenj

O meni

Studijski program

Tehnički komunikacioni menadžment

Godina završetka

2017

Naslov završnog rada

NEVERBALNA KOMUNIKACIJA

Poslodavac

Posao

Ügyvezető