Bruno Šefer

O meni

Studijski program

Elektronika sa telekomunikacijama

Godina završetka

2016

Naslov završnog rada

PREKIDAČKA NAPOJNA JEDINICA ZA NAPAJANJE RADIO-AMATERSKE OPREME

Poslodavac

Posao

Test inženjer