Andrej Sabadoš

O meni

Studijski program

Elektrotehnika - Automatika

Godina završetka

2018

Naslov završnog rada

Regulacija temperature pomoću Siemens S7 1200 PLC uređaja

Poslodavac

Pelcer d.o.o. Subotica

Posao

Inženjer industrijske automatizacije (programer)