Jelena Petrik

O meni

Studijski program

Informatika - Tehnička informatika

Godina završetka

2020

Naslov završnog rada

ROTOSKOPSKA ANIMACIJA MUZIČKOG VIDEA

Poslodavac

Frilensing

Posao

Digitalna umetnost