Aleksandra Obradović

O meni

Studijski program

Internet i elektronsko poslovanje

Godina završetka

2019

Naslov završnog rada

ERP SISTEMI U POSLOVANJU

Poslodavac

Posao

Administrator proizvodnje