Nikola Novaković

O meni

Studijski program

Informatika - Internet i elektronsko poslovanje

Godina završetka

2015

Naslov završnog rada

Razvoj hibridnih aplikacija primenom Angular i Rails framework-a

Poslodavac

Posao

Programer