Zsolt Nagy Abonyi

O meni

Studijski program

Elektronika sa telekomunikacijama

Godina završetka

2013

Naslov završnog rada

PROJEKTOVANJE DIGITALNOG MERAČA PROTOKA POMOĆU HALL-ELEMENTA

Poslodavac

Poljoprivredno Gazdinstvo

Posao

Nosilac gazdinstva