Čaba Nađ Nemedi

O meni

Studijski program

Razvoj proizvoda sa mehatronikom

Godina završetka

2015

Naslov završnog rada

Kontrola tolerancije oblika i položaja

Poslodavac

Termometal doo

Posao

Kontrolor kvaliteta