Vasilije Miković

O meni

Studijski program

Elektrotehnika - Automatika

Godina završetka

2016

Naslov završnog rada

PROJEKTOVANJE AC MOTORA SA PERMANENTNIM MAGNETIMA ZA POGONE SA PROMENLJIVOM BRZINOM

Poslodavac

Continental

Posao

Operater u prozivodnji