Árpád Miklós

O meni

Studijski program

Automatika sa energetikom

Godina završetka

2014

Naslov završnog rada

DECENTRALIZOVANI BEŽIČNI ALARMNI SISTEMI

Poslodavac

Posao

Programer