Darko Mijatović

O meni

Studijski program

Elektronika sa telekomunikacijama

Godina završetka

2014

Naslov završnog rada

PRIKAZ SNIMANJA I POST PRODUKCIJE AUDIO SIGNALA U NUENDO DAW PROGRAMU

Poslodavac

Galaxy-M D.O.O.

Posao

Referent prodaje