Kristina Marki

O meni

Studijski program

Tehnički komunikacioni menadžment

Godina završetka

2016

Naslov završnog rada

PRIMENA SCRUM FRAMEWORK-A U OBRAZOVANJU

Poslodavac

Studio Present doo

Posao

Administrator / Finansijski tehničar