David Malatenski

O meni

Studijski program

Informatika - Internet i elektronsko poslovanje

Godina završetka

2015

Naslov završnog rada

Izrada multiplatformskog web sajta za potrebe Gradskog muzeja u Subotici

Poslodavac

Studio Present doo

Posao

Programer