Kristijan Lukačević

O meni

Studijski program

Elektro odsek - Upravljanje i robotika

Godina završetka

2012

Naslov završnog rada

PRIMENA MATLABA ZA SIMULACIJU ELEKTRIČNIH KOLA SA TRANSFORMATOROM

Poslodavac

GTS Adriatic doo

Posao

El. Inzenjer