Nemanja Lugumerski

O meni

Studijski program

Informatika - Internet i elektronsko poslovanje

Godina završetka

2017

Naslov završnog rada

Razvoj IOS mobilne aplikacije za upravljanje inventarom u IT kompaniji

Poslodavac

Posao

iOS developer