Lea Lenđel

O meni

Studijski program

Elektrotehnika - Elektronika

Godina završetka

2019

Naslov završnog rada

„LIGHTSABER“ SA ZVUČNIM EFEKTOM SA ARDUINOM

Poslodavac

Continental

Posao

Operater u prozivodnji