Dragica Laušev

O meni

Studijski program

Termotehnika sa ekologijom

Godina završetka

2011

Naslov završnog rada

Аnaliza mogućih varijanti tehnoloških struktura na primeru montaže sklopa remenice.

Poslodavac

DOO STARI GRAD

Posao

Direktor i Kontrolor na liniji tehničkog pregleda vozila