Nikola Krga

O meni

Studijski program

Automatika sa energetikom

Godina završetka

2017

Naslov završnog rada

KORIŠĆENJE ANALOGNIH MODULA PROGRAMABILNOG LOGIČKOG KONTROLERA U SPREZI SA SCAD-OM ZA REALIZACIJU PI REGULATORA

Poslodavac

Metalfer Steel Mill

Posao

Inženjer za automatizaciju