Norbert Kozma

O meni

Studijski program

Informatika - Tehnička informatika

Godina završetka

2020

Naslov završnog rada

TESTIRANJE SOFTVERA U SELENIUM FREJMVORKU

Poslodavac

DotLab d.o.o

Posao

Test inženjer