Danijel Kotur

O meni

Studijski program

Automatika sa energetikom

Godina završetka

2014

Naslov završnog rada

SIMULACIJA MODULACIJE PRIMENOM METODE PROSTORNOG VEKTORA

Poslodavac

Posao

El. Inzenjer