Sabolč Kotek

O meni

Studijski program

Informatičko inženjerstvo

Godina završetka

2015

Naslov završnog rada

Izrada web stranice za kompjutersku prodavnicu korišćenjem Bootstrap frameworka

Poslodavac

Pannon RTV

Posao

Video montažer