Marko Kljajić

O meni

Studijski program

Informatika - Internet i elektronsko poslovanje

Godina završetka

2019

Naslov završnog rada

Izrada veb-platforme za potrebe kurirske dostave

Poslodavac

Posao

Web developer