Akoš Keceli Mesaroš

O meni

Studijski program

Razvoj proizvoda sa mehatronikom

Godina završetka

2014

Naslov završnog rada

Konstrukcija kombinovanog alata za izradu hvatača iskre

Poslodavac

Posao

Mašinski inžinjer