Attila Kalmár

O meni

Studijski program

Elektro odsek - smer Elektronika

Godina završetka

2006

Naslov završnog rada

OPREMANJE DIGITALNOG ZVUČNOG SISTEMA

Poslodavac

Horoszcoop d.o.o.

Posao

Serviser