Nemanja Jegdić

O meni

Studijski program

Internet i elektronsko poslovanje

Godina završetka

2014

Naslov završnog rada

Izrada web baziranog sistema za anketiranje

Poslodavac

Continental

Posao

Operater u prozivodnji