Peter Janković

O meni

Studijski program

Informatika - Tehnička informatika

Godina završetka

2006

Naslov završnog rada

Centralno upravljeni, distribuirani, digitalni audio sistem koji se može slobodno proširiti - realizacija PC softwera

Poslodavac

Curo d.o.o. (part of Envision Pharma Group)

Posao

Direktor