Dejan Igumanović

O meni

Studijski program

Elektronika sa telekomunikacijama

Godina završetka

2012

Naslov završnog rada

UPOREĐIVANJE PROTOKA PODATAKA 2G I 3G MOBILNIH MREŽA POMOĆU APLIKACIJE PISANE ZA ANDROID PLATFORM

Poslodavac

DotLab d.o.o

Posao

Razvojni Inženjer